Best gewaardeerde webpagina's ...


 • ZorgPortaal.nl
  Naast het laatste nieuws, relevante vacatures, opleidingen, etc. geeft ZorgPortaal.nl mogelijkheden voor discussie, het opbouwen van een portfolio en meer!
 • Risico op valse recepten door misbruik gegevens artsen
  Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor het risico dat valse recepten in de omloop kunnen worden gebracht, waarbij het zogeheten BIG-nummer* van een huisarts of specialist wordt misbruikt.
 • Psychopatenbrein denkt fundamenteel anders
  Mensen met psychopathische trekken vertonen basale afwijkingen in het verwerken van sociale informatie.
Meer webpagina's tonen


Webpagina's, per (sub)groep ...


Verpleging en verzorging

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Mondzorg ouderen vraagt om samenwerking en scholing
  Mondzorg voor ouderen is complex en vraagt meer aandacht. Aandacht van alle mensen en partijen die erbij betrokken zijn, want de mondzorg voor ouderen in verpleeghuizen is niet overal op orde.

 2. Zorgverzekeraars zien positieve aanknopingspunten in het advies Kaljouw
  Zorgverzekeraars voelen zich door het op 10 april verschenen advies ĎNaar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contourení gesterkt om via de ingeslagen weg door te gaan met het sturen op kwaliteit en doelm

 3. Kwaliteit ouderenzorg moet beter
  De kwaliteit van ouderenzorg in een instelling kan en moet fors beter. Langdurige zorg in een instelling wordt steeds meer complexe zorg, omdat ouderen op hogere leeftijd en met zwaardere zorgvragen i

Meer webpagina's uit de groep Verpleging en verzorging tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

GGZ

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Brein van mannen met MS zwaarder getroffen
  Bij een onderzoek onder ruim 150 mensen met allemaal zes jaar de diagnose MS, bleek dat het brein van de mannen erger was gekrompen dan dat van de vrouwen.

 2. Therapietrouw bij diabetes 82%
  82% van de gebruikers van orale diabetesmiddelen is therapietrouw. Dat percentage varieert enigszins met de leeftijd. Dit is bepaald op basis van de therapietrouwrapportage van de SFK waarin voor oral

 3. Onderzoek naar relatie leefstijl en psychische aandoeningen
  Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de vraag in hoeverre clusters van verschillende leefstijlfactoren (roken, alcohol, beweging en voeding) kunnen worden gerelateerd aan psychische aandoeningen.

Meer webpagina's uit de groep GGZ tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Thuiszorg

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Voorkom overbelasting mantelzorgers van naasten met dementie
  Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken.

 2. Start landelijk RIVM-Informatiepunt voor publiek
  Donderdag 26 maart opent de RIVM-Informatiepunt 0800-0480.

 3. Implementatie huishoudelijke hulp toelage komt niet van de grond
  De huishoudelijke hulp toelage werkt niet zoals gewenst. Dat blijkt uit een peiling die ActiZ de afgelopen week een peiling hield onder haar leden naar hun ervaringen met de huishoudelijke hulp toelag

Meer webpagina's uit de groep Thuiszorg tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Toeleverancier / ondersteunend

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Leading breakthrough in de zorg met MONACO Analytics
  De kwaliteit van de zorg loopt gevaar bij onder druk staande budgetten. De inzet van medewerkers is hierin bepalend. Zowel kwantitatief als kwalitatief moet inzet worden bewaakt.

 2. Veilig beeldbellen in de zorg
  Het Radboudumc en Qconferencing gaan intensief samenwerken om de tweede generatie van FaceTalk‚ĄĘ breed aan te bieden aan de zorgsector in de Benelux.

Meer webpagina's uit de groep Toeleverancier / ondersteunend tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Anders

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. ZorgPortaal.nl
  Naast het laatste nieuws, relevante vacatures, opleidingen, etc. geeft ZorgPortaal.nl mogelijkheden voor discussie, het opbouwen van een portfolio en meer!

 2. Oog-scan MS-patiŽnt toont hoeveelheid hersenschade
  Op scans van de ogen van MS-patiŽnten is te zien hoeveel hersenschade deze mensen hebben. En de mate van hersenschade komt tot uiting in hun lichamelijk functioneren.

 3. Deelname griepprik zeer laag onder medewerkers gezondheidszorg
  In de winter van 2012/2013 ontving gemiddeld 13% van de medewerkers in de gezondheidszorg de griepprik.

Meer webpagina's uit de groep Anders tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Gehandicaptenzorg

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Werk vinden blijft lastig bij chronische ziekte of beperking
  Voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking blijft het nog steeds moeilijk om betaald werk te vinden. Een vijfde van degenen die in 2013 geen werk hadden, zou wel graag een betaald

 2. 300.000 mensen moeten bereidingen zelf betalen
  Zorgverzekeraars zijn vanaf 1 maart van dit jaar gestopt met het vergoeden van een vierhonderdtal bereidingen.

Meer webpagina's uit de groep Gehandicaptenzorg tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Kind en Jeugdzorg

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Aantal kinderen met levensbedreigend overgewicht fors toegenomen
  Het aantal kinderen met een levensbedreigende vorm van overgewicht (morbide obesitas) is in dertig jaar tijd gestegen van 0,08% naar 0,56%. In Nederland komt dit neer op 18.500 kinderen met morbide ob

 2. ?Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen?
  Maandagmiddag 22 september 2014 is het rapport ?Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen? overhandigd aan Andrť Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

 3. Dosis op maat voor elk kind met acute lymfatische leukemie
  In nog geen 3 jaar tijd heeft het promotieonderzoek van Wing Tong geleid tot belangrijke klinische aanpassingen in de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL).

Meer webpagina's uit de groep Kind en Jeugdzorg tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Ziekenhuizen en klinieken

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Zorgaanbieders in de AWBZ moeten bewoners beter informeren over bijbetalingen
  Zorgaanbieders moeten duidelijker zijn over de regels voor het bijbetalen in de AWBZ. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van het onderzoek v

 2. Sectorplan zorg helpt 80.000 werknemers
  Werkgevers en werknemers in de zorg hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben afgesproken om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk en zoveel als moge

 3. Nieuw onderzoek naar screening prostaatkanker met MRI
  Het Radboudumc krijgt 1,25 miljoen euro van KWF-Alpe díHuzes voor onderzoek om aan te tonen of MRI geschikt is voor bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker

Meer webpagina's uit de groep Ziekenhuizen en klinieken tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Zorgprofessional, zelfstandig

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Van Rijn en Asscher verlagen eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Lodewijk Asscher (SZW) verlagen tijdelijk de eigen bijdrage voor het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage.

Meer webpagina's uit de groep Zorgprofessional, zelfstandig tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Onderwijs, advies en onderzoek

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Luchtweginfecties kunnen veel gerichter behandeld worden
  Nieuwe moleculaire microbiologische testen zijn in staat om snel meer bacteriŽn en vooral meer virussen op te sporen. Omdat ze relatief duur zijn, worden deze testen nog niet overal gebruikt.

 2. Resultaten grootste benchmarkonderzoek in de ouderen- en thuiszorg
  De hervormingen in de langdurige zorg worden per 1 januari 2015 doorgevoerd, maar hebben nu al duidelijk impact op zorgorganisaties en medewerkers in de ouderen- en thuiszorg.

 3. Genetisch onderzoek werpt licht op behandeling botkanker
  Het bezit van vijf genvariaties kan voorspellen hoe een pati√ęnt met een bottumor zal reageren op een behandeling met chemotherapie.

Meer webpagina's uit de groep Onderwijs, advies en onderzoek tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Beroeps en belangenorganisaties

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Advies Zorginstituut naar Ministerie VWS
  Kraamzorg is noodzakelijke zorg die toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor alle kraamvrouwen en pasgeboren kinderen.

Meer webpagina's uit de groep Beroeps en belangenorganisaties tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Overheid

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

Terug naar index

Organisaties binnen ZorgPortaal.nl ...

Omhoog