Best gewaardeerde webpagina's ...


 • ZorgPortaal.nl
  Naast het laatste nieuws, relevante vacatures, opleidingen, etc. geeft ZorgPortaal.nl mogelijkheden voor discussie, het opbouwen van een portfolio en meer!
 • Risico op valse recepten door misbruik gegevens artsen
  Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor het risico dat valse recepten in de omloop kunnen worden gebracht, waarbij het zogeheten BIG-nummer* van een huisarts of specialist wordt misbruikt.
 • Psychopatenbrein denkt fundamenteel anders
  Mensen met psychopathische trekken vertonen basale afwijkingen in het verwerken van sociale informatie.
Meer webpagina's tonen


Webpagina's, per (sub)groep ...


Verpleging en verzorging

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Zorgverzekeraars zien positieve aanknopingspunten in het advies Kaljouw
  Zorgverzekeraars voelen zich door het op 10 april verschenen advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ gesterkt om via de ingeslagen weg door te gaan met het sturen op kwaliteit en doelm

 2. Kwaliteit ouderenzorg moet beter
  De kwaliteit van ouderenzorg in een instelling kan en moet fors beter. Langdurige zorg in een instelling wordt steeds meer complexe zorg, omdat ouderen op hogere leeftijd en met zwaardere zorgvragen i

 3. Afname probleemgedrag bij mensen met dementie door speciaal zorgprogramma
  Het programma "Grip op Probleemgedrag" gericht op probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis leidt bij deze ouderen tot een daling van rusteloosheid, depressie en apathie.

Meer webpagina's uit de groep Verpleging en verzorging tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

GGZ

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Therapietrouw bij diabetes 82%
  82% van de gebruikers van orale diabetesmiddelen is therapietrouw. Dat percentage varieert enigszins met de leeftijd. Dit is bepaald op basis van de therapietrouwrapportage van de SFK waarin voor oral

 2. Onderzoek naar relatie leefstijl en psychische aandoeningen
  Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de vraag in hoeverre clusters van verschillende leefstijlfactoren (roken, alcohol, beweging en voeding) kunnen worden gerelateerd aan psychische aandoeningen.

 3. Tandje extra nodig in afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders
  De helft van de gemeenten biedt nog onvoldoende duidelijkheid over de zorg die per januari van de AWBZ overgeheveld wordt naar de gemeenten.

Meer webpagina's uit de groep GGZ tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Thuiszorg

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Voorkom overbelasting mantelzorgers van naasten met dementie
  Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken.

 2. Start landelijk RIVM-Informatiepunt voor publiek
  Donderdag 26 maart opent de RIVM-Informatiepunt 0800-0480.

 3. Implementatie huishoudelijke hulp toelage komt niet van de grond
  De huishoudelijke hulp toelage werkt niet zoals gewenst. Dat blijkt uit een peiling die ActiZ de afgelopen week een peiling hield onder haar leden naar hun ervaringen met de huishoudelijke hulp toelag

Meer webpagina's uit de groep Thuiszorg tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Toeleverancier / ondersteunend

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Leading breakthrough in de zorg met MONACO Analytics
  De kwaliteit van de zorg loopt gevaar bij onder druk staande budgetten. De inzet van medewerkers is hierin bepalend. Zowel kwantitatief als kwalitatief moet inzet worden bewaakt.

 2. Veilig beeldbellen in de zorg
  Het Radboudumc en Qconferencing gaan intensief samenwerken om de tweede generatie van FaceTalkâ„¢ breed aan te bieden aan de zorgsector in de Benelux.

Meer webpagina's uit de groep Toeleverancier / ondersteunend tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Anders

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. ZorgPortaal.nl
  Naast het laatste nieuws, relevante vacatures, opleidingen, etc. geeft ZorgPortaal.nl mogelijkheden voor discussie, het opbouwen van een portfolio en meer!

 2. Oog-scan MS-patiënt toont hoeveelheid hersenschade
  Op scans van de ogen van MS-patiënten is te zien hoeveel hersenschade deze mensen hebben. En de mate van hersenschade komt tot uiting in hun lichamelijk functioneren.

 3. Deelname griepprik zeer laag onder medewerkers gezondheidszorg
  In de winter van 2012/2013 ontving gemiddeld 13% van de medewerkers in de gezondheidszorg de griepprik.

Meer webpagina's uit de groep Anders tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Gehandicaptenzorg

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Werk vinden blijft lastig bij chronische ziekte of beperking
  Voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking blijft het nog steeds moeilijk om betaald werk te vinden. Een vijfde van degenen die in 2013 geen werk hadden, zou wel graag een betaald

 2. 300.000 mensen moeten bereidingen zelf betalen
  Zorgverzekeraars zijn vanaf 1 maart van dit jaar gestopt met het vergoeden van een vierhonderdtal bereidingen.

Meer webpagina's uit de groep Gehandicaptenzorg tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Kind en Jeugdzorg

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. ?Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen?
  Maandagmiddag 22 september 2014 is het rapport ?Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen? overhandigd aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

 2. Dosis op maat voor elk kind met acute lymfatische leukemie
  In nog geen 3 jaar tijd heeft het promotieonderzoek van Wing Tong geleid tot belangrijke klinische aanpassingen in de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL).

 3. Als de juf meedoet met tikkertje, worden kinderen actiever
  Deel het schoolplein zó in dat alle kinderen – groot en klein, jongens en meisjes – de ruimte krijgen om te spelen tijdens het speelkwartier, en de kinderen gaan veel meer bewegen.

Meer webpagina's uit de groep Kind en Jeugdzorg tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Ziekenhuizen en klinieken

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Zorgaanbieders in de AWBZ moeten bewoners beter informeren over bijbetalingen
  Zorgaanbieders moeten duidelijker zijn over de regels voor het bijbetalen in de AWBZ. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van het onderzoek v

 2. Huisarts kan deel astmazorg overnemen
  Astmapatiënten die veel contacten vanwege astma met de huisartsenpraktijk hebben, blijken minder vaak met astma samenhangende zorg bij de medisch specialist te gebruiken. Meer aandacht voor astma in

 3. eHealth, op naar meerwaarde!
  Nederlandse patiënten zijn in vergelijking met vorig jaar beter op de hoogte van het bestaan van eHealth-mogelijkheden bij hun zorgverleners.

Meer webpagina's uit de groep Ziekenhuizen en klinieken tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Terug naar index

Onderwijs, advies en onderzoek

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Luchtweginfecties kunnen veel gerichter behandeld worden
  Nieuwe moleculaire microbiologische testen zijn in staat om snel meer bacteriën en vooral meer virussen op te sporen. Omdat ze relatief duur zijn, worden deze testen nog niet overal gebruikt.

 2. Resultaten grootste benchmarkonderzoek in de ouderen- en thuiszorg
  De hervormingen in de langdurige zorg worden per 1 januari 2015 doorgevoerd, maar hebben nu al duidelijk impact op zorgorganisaties en medewerkers in de ouderen- en thuiszorg.

 3. Genetisch onderzoek werpt licht op behandeling botkanker
  Het bezit van vijf genvariaties kan voorspellen hoe een patiënt met een bottumor zal reageren op een behandeling met chemotherapie.

Meer webpagina's uit de groep Onderwijs, advies en onderzoek tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Beroeps en belangenorganisaties

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

 1. Advies Zorginstituut naar Ministerie VWS
  Kraamzorg is noodzakelijke zorg die toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor alle kraamvrouwen en pasgeboren kinderen.

Meer webpagina's uit de groep Beroeps en belangenorganisaties tonen


Hieronder drie random gekozen webpagina's / links, per subgroep. Klik op een (sub)groep voor meer ...
Terug naar index

Overheid

Hieronder de top 3 webpagina's, uit deze (sub)groepen. Geplaatst en gewaardeerd met de Zorg.nl button.

Terug naar index

Organisaties binnen ZorgPortaal.nl ...

Omhoog